P系列

.首頁
  >
  產品中心

Bio-Lydia 基底霜-II

Bio-Lydia Fading Cream II

 • 容 量
 • 15ml

 • 建議售價
 • 3600

 

麗富康、bio-lydia、bio lydia、生技、美白、暗沉、珍珠粉、中

  支持成分

水解珍珠、當歸、白芷、甘草、人蔘萃取

 

 

 

  搭配產品

為了讓您達到十足的使用效果,我們建議您還可以搭配以下產品:

 

Bio-Lydia 晶顏純淨潔膚精華 Bio-Lydia 晶顏淨白無瑕機能水

Bio-Lydia 晶顏純淨潔膚精華
 
Bio-Lydia 晶顏淨白無瑕機能水
Bio-Lydia 晶顏14趨黑無瑕精華 Bio-Lydia 晶顏淨白無瑕精華
Bio-Lydia 晶顏14趨黑無瑕精華
Bio-Lydia 晶顏淨白無瑕精華